"A imaxe é o vehículo da emoción, é a súa enerxía, e con ela facilítase o acceso á consciencia, é dicir, que toda emoción é factible de transformarse nunha imaxe. Toda imaxe conforma un acto creativo e é por iso que o inconsciente fundamenta a creatividade"
C.G.Jung

“Desde el punto de vista espiritual, el viaje no es nunca la mera traslación en el espacio, sino la tensión de búsqueda y de cambio que determina el movimiento y la experiencia que se deriva del mismo”.
“En consecuencia
estudiar, investigar, buscar, vivir intensamente lo nuevo y profundo, son modalidades de viajar o, si se quiere, equivalentes espirituales y simbólicos del viaje”.
J.E. Cirlot

martes, 19 de agosto de 2014

VIAXE AO CENTRO DA MULLER TERRA IOnly Breath

Not Christian or Jew or
Muslim, not Hindu,
Buddhist, Sufi, or Zen.
Not any religion
or cultural system. I am
not from the east
or the west, not
out of the ocean or up
from the ground, not
natural or ethereal, not
composed of elements at all.
I do not exist,
am not an entity in this
world or the next,
did not descend from
Adam and Eve or any
origin story. My place is
the placeless, a trace
of the traceless.
Neither body or soul.
I belong to the beloved,
have seen the two
worlds as one and
that one
call to and know,
first, last, outer, inner,
only that breath breathing
human being.
sufi mystic - jelaluddin rumi - 13th century

Nada máis que alento"Nin cristián, nin xudeu, nin musulmán, nin hindú, nin budista, nin sufí, nin zen. 


De ningunha relixión nin sistema cultural. 

Non son do leste nin do oeste, nin xurdín do mar.

nin da terra. Nin natural nin etéreo, nin composto por ningún dos elementos. 


Non existo, non son unha entidade deste mundo nin do seguinte.

 Non descendo de Adán e Eva nin de ningunha historia das orixes. 

O meu lugar non ten situación, un rastro do que non o ten. Nin corpo nin alma.

Pertenzo ao Amado. Teño visto que os dous mundos son un, e a ese Un fun e coñézoo.

Primeiro, último. Exterior, interior. Só ese alento que respira existencia humana. "

Rumi

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Moitas grazas.